how to develop free website

Destekler ve İşbirlikleri

Proje ve Kazı çalışmalarına katkı sağlayan ve işbirliği yapan kuruluşlara ve kişilere teşekkürlerimizle...

Mobirise

Mersin Üniversitesi

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç.Dr. Nida NAYCI mimari çalışmaları yürütmüş, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinden Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU ise arkeolojik çalışmaları sürdürmüştür.

MobiriseÇukurova Kalkınma Ajansı

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın sağladığı proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Mersin İrtibat Ofisi projenin başarıyla tamamlanması için hoşgörülü ve yapıcı tutumlarıyla önemli destek sağlamışlardır.

Mobirise

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Mersin Müzesi

Alandaki çalışmalar ve kazılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteği ile yapılmıştır. 

Antik yerleşiminde sürdürülen temizlik ve kazı çalışmaları Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Mobirise

Mersin Valiliği

Mersin Valiliği Akkale'de sürdürülen kazı çalışmalarına maddi destek sağlayarak kazıların ilerlemesine destek olmuştur. 

Mobirise

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası

Bu tür projelerin oluşmasında ve ilerlemesinde yerel dinamiklerin rolünün ne kadar önemli olduğu bu çalışmada da görülmüştür. Erdemli Sanayi ve Ticaret Odası başından itibaren projeyi sahiplenmiş ve bölgesel kalkınma açısından ne kadar önem taşıdığını bilerek ilerlemesine katkı sağlamıştır. 

Mobirise

Erdemli Kaymakamlığı

Erdemli Belediyesi

Erdemli Kaymakamlığı alandaki kazı çalışmaları için İŞKUR kapsamında çalışanlar yollayarak katkı sağlamıştır.

Erdemli Belediye’si de bu kapsamda alandaki temizlik ve kurtarma kazısı çalışmalarına ekipman desteği vermiştir. 

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU
0324 3610001/14736
uaydinoglu@mersin.edu.tr