build a site for free

Article Title with Solid Background

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Projesi

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması, Akkale Antik Liman Yerleşimi'nin Çevre Düzeni ve Restorasyon çalışmalarının yapılmasını amaçlamaktadır. 

“Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) desteğiyle Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

Çalışmalar kapsamında Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç.Dr. Nida NAYCI mimari çalışmaları yürütmüş, Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinden Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU ise arkeolojik çalışmaları sürdürmüştür. 

Mobirise

Proje Amaçları

Proje, kentsel gelişme ve modern tarım alanları ile giderek parçalanan ve bölgesel bütünlüğü bozulan Dağlık Kilikia’nın antik yerleşimlerinin parçacı koruma çalışmaları yerine bütünsel ve üst ölçekli koruma ve sunum politikaları ile ele alınması konusunda Akkale özelinde pilot deneyim elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda şu hedeflere ulaşılması planlanmıştır:Mobirise

• Akkale ile Kanlıdivane antik kentlerinin gelişiminde bölge içindeki tarihsel bağı ışığında günümüzde bütüncül bir koruma ve ziyaretçi sunum stratejisinin geliştirilmesi, 

Mobirise

• Akkale’nin bölge turizmine kazandırılması; bunu gerçekleştirirken de turizm ve ikinci konut gelişimi kaynaklı baskıya maruz kalmaması; koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir olarak ele alınmasının sağlanması,
• Alan için geliştirilecek çevre düzenleme çalışmaları önerilerinin koruma amaçlı imar planlarına işlenmesi; gerekli revizyonların yapılması
•Bölgesel ölçekli ender ve tekil mimar yapıların ve izlerin verileri ışığında Akkale antik yerleşiminde yapıların korunması, sunulmasına yönelik çevre düzenleme projesinin hazırlanması.

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok
Çiftlikköy Kampüsü
33343 Mersin-TR

İletişim

Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU
0324 3610001/14736
uaydinoglu@mersin.edu.tr